Za miran san dok su deca bolesna

Povišena temperatura je telesna temperatura iznad normalnih vrednosti i obično se javlja u toku infekcije, upale ili nekih drugih bolesti. Povišena temperatura nije bolest sama po sebi, ali je jedan od najčešćih znakova bolesti, naročito kod dece.

Po pravilu, povišena telesna temperatura se najčešće javlja u toku noći. Roditelji moraju da provedu celu noć budni, mereći učestalo temperaturu deteta i prateći njegovo stanje. Ako sutradan moraju da idu na posao, jasno je kolikom naporu se izlažu. Ali, ne mora uvek da bude tako.

Postoji uređaj koji može pratiti telesnu temperaturu deteta u toku noći umesto roditelja. U pitanju je AGU Skinny, pametni indikator telesne temperature.

AGU pametni indikator telesne temperature prati dečiju temperaturu kontinuirano i precizno. Push notifikacije obaveštavaju ako je promena temperature prebrza ili ako je temperatura previsoka. Roditelj kontroliše situaciju u bilo koje doba dana i noći, bez uznemiravanja bebe, ali i čuva svoju sopstvenu energiju koja je potrebna da bi brinuo o svom detetu. Uređaj meri temperaturu na svake 4 sekunde i šalje obaveštenja na telefon na koji je povezan pomoću AGU aplikacije. Kada se temperatura poveća iznad zadatih vrednosti, aktivira se alarm koji obaveštava roditelja da je vreme za reakciju. Indikator temperature se fiksira specijalnim nalepnicama i time je čvrsto, ali nežno pričvršćen za bebino telo, bez izazivanja neprijatnosti.

Jednostavna i praktična AGU aplikacija nudi širok spektar usluga (praćenje više dece istovremeno, grafikoni temperature, celokupan zdravstveni profil deteta) i čuva podatke u istoriji. Ovo je, takođe, vredna alatka za lekare, za bolje razumevanje dinamike bolesti.