Korisnički servis - Reklamacije

 

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. 

Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. 

U ovom slučaju molimo Vas da nam odmah pošaljete e-mail-a [email protected]  sa:

• Brojem primljene Račun-otpremnice

• Imenom i prezimenom

• Kontakt telefonom

• Razlogom odbijanja pošiljke

U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem toku reklamacije, tj. zamene.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da isporučena roba oštećena, nesaobrazna naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, 

molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pošaljete e-mail-a  [email protected] sa:

• Brojem primljene Račun-otpremnice

• Imenom i prezimenom

• Kontakt telefonom

• Razlogom Reklamacije ili zamene proizvoda

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim ili telefonskim putem, odgovorćemo vam na izjavljenu reklamaciju tj. 

zamenu i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 radnih dana).

Prilikom rešenja Reklamacije, ukoliko je odobrena, imate mogućnost:

• Zamene za isti proizvod

• Zamene za drugi proizvod

• Povrat novca

Pravo na reklamaciju imate ,od trenutka isporuke pošiljke, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl glasnik RS 62/20144)

Prilikom evidendiranja Vaše Reklamacije, na mail će Vam biti poslata Dokumentacija vezano za povrat robe koju reklamirate. 

U pitanju su dokumenta POVRATNICE ili dokumentacija za POVRAT NOVCA koja će se u našem sistemu voditi pod određenim rednim brojem. 

U obavezi ste da navedenu dokumentaciju ištampate, popunite, spakujete sa Račun-otpremnicom i robom koju reklamirate. 

Tek kad se pošiljka sa reklamiranom robom vrati, ukoliko je reklamacija odobrena i opravdana, biće Vam  odgovoreno u skladu sa Vašim zahtevom za rešenje Reklamacije:

• Zamenom za isti proizvod

• Zamenom za drugi proizvod

• Povratom novca

U svakom momentu možete dobiti pomoć i informaciju od naše korisničke podrške putem telefona 065/3478022

Reklamacije zbog nesaobraznosti robe

Postupak reklamacije proizvoda zbog nesaobraznosti ugovoru, koja se pojavi u roku od dve godine od dana isporuke proizvoda potrošaču, se vrši na način opisan u delu „Uslovi korišćenja i prodaje“.

 

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas obavestite telefonom ili putem e-maila na [email protected]

 

 NAPOMENA:

Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI, saglasni ste i sa uslovima reklamacije.

 

 

Korisnički servis - Pravo na odustajanje/Povraćaj robe

 

Poštovani kupci, Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 6/2016) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.letoshop.rs smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), 

da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. 

Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

U slučaju odustaka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. 

Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je u obavezi da zahtev za Odustanak od ugovora pošalje na e-mail adresu [email protected] ili zajedno sa robom koja je predmet odustajanja od kupovine, sa svim podacima vezano za povrat novca.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac/izjavu o odustanku koju je prethodno dobio prilikom preuzimanja njegove porudžbine. 

Po isteku roka od 14 dana od dana kada je prijavio odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.

 

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju u originalnom neoštećenom pakavanju, pri čemu se mora priložiti račun-otpremnica I popunjen obrazac za odustajanje od kupovine,

koju je kupac prethodno dobio uz porudžbinu radi povrata novca.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, 

tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila njegova priroda, 

karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje novca i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema obrasca/izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca – direktni troškovi, snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal. 

Izjava o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu  mozete preuzmite ovde