Informacije o pravu na povraćaj PDV putnika:

Dečija robna kuća Letoshop, omogućava Tax Free kupovinu svim stranim državljanima ili našim državljanima sa prebivalištem u drugoj državi.


Povraćaj PDV-a može se ostvariti pod sledećim uslovima:

  •          Minimalan iznos za izdavanje obrasca je 6.000,00 dinara.
  •          Obrazac se izdaje kupcu koji je strani državljanin ili našem državljaninu koji tvrdi da ima prebivalište/boravište u drugoj           državi.
  •          Dokument koji kupac može da priloži: 1. PASOŠ ili 2. LIČNA KARTA (sve zemlje EU, BiH, CG i Severna Makedonija)
  •          Novac se isplaćuje u prodavnici u kojoj je I napravljen obrazac.
  •          Može se spojiti više računa iz jedne radnje, tako da zbir bude jednak ili veći od 6.000,00 dinara.
  •          Na izlasku iz zemlje potrebno je da NIJEDAN od računa nije stariji od 3 meseca,inače će zahtev za povraćaj PDV-a                   automatski biti odbijen.
  •          Rok za podizanje novca u našim radnjama je 12 meseci od datuma OVERE obrasca na carini.
  •          Svaki obrazac je moguće izmeniti ili stornirati/poništiti.

 Informacije o pravu plaćanja bez PDV-a za sve članove ambasada:

Svi članovi ambasada u Republici Srbiji imaju pravo na kupovinu bez PDV-a,potrebno je samo da donesu određenu dokumentaciju:
Potvrda reciprociteta u oslobađanju od PDV-a i akciza
Nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara,bez PDV-a,za lične  potrebe nosioca prava
Važeći dokument izdat na vlastito ime od strane Republike Srbije