Nekoliko reči o Cotoneve

COTONEVE je vodeći igrač na tržištu proizvoda na bazi pamuka za ličnu negu u Italiji i Evropi više od 30 godina.
Liderstvo Cotoneve izgrađeno je zahvaljujući visokim standardima kvaliteta i širokom asortimanu proizvoda,
koji raste iz godine u godinu zahvaljujući procesu kontinuiranih inovacija i razvoja novih proizvoda.
Veliki izbor COTONEVE proizvoda možete pronaći u letoshop prodavnicama i na www.letoshop.rs