Leto Serbia

Morate uneti najmanje 3 karaktera

O Trešnjoberu

Predškolsku ustanovu “Trešnjober”, verifikovanu od strane Ministarstva prosvete, osnovala je Ljiljana Proković, diplomirani specijalni pedagog, davne 2001. godine. Od dana osnivanja pa do danas vodi nas ideja da kao partneri porodice doprinesemo ne samo razvoju i napredovanju dece, već da postanemo važan deo detinjstva svakog deteta koje u našoj ustanovi boravi, te da nas se naša deca sa radošću sećaju i da nam se sa radošću vraćaju čak i kada odrastu i otisnu se u život.
Sedište naše ustanove je u Beogradu, u ulici Đorđa Vajferta 37, na opštini Vračar (Trešnjober Vračar). Posedujemo još dva objekta – na Zvezdari, u ulici Braće Ribnikar 16 (Trešnjober Zvezdara) i u naselju Altina (opština Zemun), u ulici Slobodana Đurića 1v (Trešnjober Altina).
U svim našim objektima realizuju se programi za sledeće uzraste:
– Jasle – za decu uzrasta od 1 do 3 godine
– Vrtić – za decu uzrasta od 3 do 5,5 godina
– Pripremni predškolski program – za decu uzrasta od 5,5 do 7 godna

Prilikom formiranja grupa poštuju se normativi propisani Zakonom, te uz rad u malim grupama i negovanje individualizovanog pristupa u radu sa decom, postižemo da deca lako prođu kroz proces adaptacije na vrtić i da sa radošću borave u njemu.
Trešnjober programi


U Trešnjoberu se igrajući slušamo, čujemo, radujemo, upoznajemo, prepoznajemo, saznajemo, stvaramo. Programi koji se u ustanovi realizuju prate Osnove predškolskog programa i organizovani su u tri međusobno povezane celine:

 

Program nege i vaspitanja dece od 1 do 3 godine

Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece uzrasta od 3 do 5,5 godina

Pripremni predškolski program dece uzrasta od 5,5 do 7 godina

U radu sa decom opredeljeni smo za primenu Modela A koji gravitira otvorenom sistemu vaspitanja i akcionom razvijanju programa zavisno od interesovanja dece. Vaspitači i deca naše ustanove imaju slobodu da se u radu vode tematskim planiranjem, ili projektnim učenjem, u zavisnosti od njihovih afiniteta. Za razliku od tradicionalnog pristupa u kome centralnu ulogu u planiranju i realizaciji aktivnosti ima vaspitač, tematsko planiranje i projektno učenje zasnovani su na uvažavanju interesovanja i potreba dece, te njihovog aktivnog učešća u svim etapama vaspitno-obrazovnog rada (planiranje, priprema, realizacija i evaluacija).

 

Na svim pomenutim nivoima vaspitno-obrazovnog procesa (jasle, vrtić, pripremni predškolski program) realizuju se, kroz radioničarski rad i aktivnosti koje su prilagođene uzrastu i potencijalima dece, sledeći projekti na nivou svih vaspitno-obrazovnih grupa:

 

škola lepog govora – u kojoj smo usmereni na podsticanje harmonije misli, osećanja i govora, negovanje stvaralačkog mišljenja, razvijanje sposobnosti slušanja, posmatranja, imaginacije;

škola lepog ponašanja – u kojoj negujemo lepe manire, podstičemo samopouzdanje i razvijamo empatiju;

školica sporta – koju realizujemo u saradnji sa saradnikom za fizičko vaspitanje, a čiji je osnovni cilj razvoj motoričkih sposobnosti, sportskog duha i saradnje.

Specijalizovani programi koji se realizuju u vrtićkim i grupama pripremnog predškolskog programa su:

 

Program učenja engleskog jezika

Program učenja francuskog jezika

Kurs plesa i ritmike

Kurs karatea

Povremene i prigodne programe koje organizujemo svake godine čine:

– edukativni izleti, zimovanja, letovanja

– pijama party – kada deca spavaju u vrtiću i uz žurku, noćni bioskop i mnoga druga iznenađenja jačaju postojeće i grade nove odnose sa drugarima i vaspitačima

– pozorišne predstave, maskembali

– završne priredbe kada u čast naših predškolaca igramo, pevamo, glumimo, slikamo i delimo sa roditeljima delić atmosfere koja kod nas vlada tokom čitave godine